Pronovias Wedding Dress MT0393DRIATE - Toronto Bridal Gown | Toronto Wedding Dress

Your Dream Wedding Gown Awaits

Sale!

Pronovias Wedding Dress MT0393DRIATE

Pronovias Bridal Gown Sample Sale

Regular Price:     $3240

Sample Sale Price: $1944

Style: Driate

Size: 8

Color: Off White/Off White

Condition: 99% New